NKFI pályázatok

A leggyakoribb sokgénes molekuláris diagnosztikai profilvizsgálatok eredményeinek automatikus kiértékelését lehetővé tevő orvosi eszköz fejlesztése precíziós onkológia számára 

Nkfi

A projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00538 

Kedvezményezett neve: Oncompass Medicine Hungary Kft. 

A projekt neve: A leggyakoribb sokgénes molekuláris diagnosztikai profilvizsgálatok eredményeinek automatikus kiértékelését lehetővé tevő orvosi eszköz fejlesztése precíziós onkológia számára 

A szerződött támogatás összege: 298 601 205 Ft. 

A támogatás mértéke: 58,544% 

A projekt tényleges befejezésének dátuma: NA. 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja a RealTime Oncology Treatment Calculator továbbfejlesztése úgy, hogy annak segítségével a hazai és nemzetközi piacon leggyakrabban használt diagnosztikai paneleket automatikusan ki lehessen értékelni. Ehhez felmérésre kerülnek a precíziós onkológiai piacon jelenleg már elérhető diagnosztikai panelek és interpretációs szolgáltatások. A kapcsolódási pontok meghatározása után üzleti modellek kerülnek kidolgozásra. Az üzleti modellek által generált igények figyelembevételével nagyságrendi becslés készül a rendszer leendő leterheltségére, majd a szoftver jelenlegi kapacítását alapul véve rendszerterv készül a többletigény kiszolgálására.

Ekkor kerülnek meghatározásra azok az alapvető technológia lépések is, melyek biztosítják a skálázható, stabil működést, amely egy piaci szoftver esetén alapvető elvárás. A piackutatás, elemzés során kiválasztott, automatizált interpretációs szolgáltatással támogatni kívánt diagnosztikai panelekben szereplő génekre, valamint az ezekben a génekben leggyakrabban előforduló mutációkra vagy egyéb génelváltozásokra (pl. transzlokáció, amplifikáció) bővítjük a Calculator evidencia adatbázisát. A bővítés során szerzett tapasztalaok alapján kidolgozásra kerül az automatikus riportgenerálás és az adatbázis karbantartásának, frissítésének, kurálásának folyamata is. Az ehhez szükséges új felületek, lekérdezések, értesítő szolgáltatások fejlesztése párhuzamosan zajlik az adatbázis-építéssel, az ott szerzett ismereteket felhasználva agilis módszertan segítségével folyamatosa építjük be a szoftverbe. A szolgáltatás bevezetésével megnövekedett terhelésre számítunk, ezért folyamatosan monitorozzuk, elemezzük a rendszer teljesítményére (performancia) vonatkozó mutatókat és implementáljuk az ehhez kapcsolodó fejlesztéseket. 

A termék esetén annak kinézete, könnyű kezelhetősége alapvetően befolyásolhatja az eladhatóságot, ezért a projekt második felében elemzést, hogy a meglévő eszköz milyen módon és formában juttatható el a legsikeresebben a felhasználóknak. Az elemzés eredményét figyelembe véve egy új felület kerül lefejelesztésre, amely képes kielégíteni a piaci igényeket, és az ott felmerülő, a tudományos funkciokhóz nem kapcsolodó egyéb szolgáltatásokat is (pl. fizető felületek kialakítása). 

A projekt során elkészül az eszköz első verziójának piacképes, meghatározott génpanelekre automatikusan működő, stabil, skálázható verziója. 

 


Mesterséges intelligencián alapuló orvosi döntéstámogató eszköz fejlesztése, preklinikai és klinikai validálása precíziós onkológiai ellátás számára 

Nkfi

A projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00367 

Kedvezményezett neve: Oncompass Medicine Hungary Kft., Dél-Pesti Centrumkórház Hematológiai és Infektológiai Intézet, Semmelweis Egyetem 

A projekt neve: Mesterséges intelligencián alapuló orvosi döntéstámogató eszköz fejlesztése, preklinikai és klinikai validálása precíziós onkológiai ellátás számára 

A szerződött támogatás összege: 633 648 171 Ft. 

A támogatás mértéke: 69,111% 

A projekt tényleges befejezésének dátuma: NA. 

A projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt célja 
(a) a RealTime Oncology Treatment Calculator piaci igényekre épülő komplex fejlesztése és validálása 
(b) a precíziós onkológiai területen szinergikus tudásmegosztásra és interdiszciplináris kutatóműhelyi kooperációra épülő hosszútávú együttműködés kialakítása orvosegyetem (SE) kutatóhelyként működő kórház (DPC) és a hazai orvosi biotechnológiai vállalkozás (OCM) részvételével, mely folytonosan fenntartható innovációs láncot hoz létre. 

Az együttműködés integráns kapcsolódási pontja az SE Science Park koncepcióhoz, melynek elemei: 

Az SE Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetében- mint az egyetem és az ország egyik legsikeresebb, nemzetközi publikációkban leggazdagabb intézetében - a projekt során molekuláris onkofarmakológiai munkacsoport jön létre. A daganatellenes gyógyszerek kutatása, fejlesztése, hatásmechanizmusának vizsgálata, új célpontok azonosítása az egyik leggyorsabban fejlődő terület a farmakológiában. A projektben az SE farmakológiai vizsgálatokhoz in vitro modellként használható daganat sejtvonalakat szerez be. Az OCM meghatározza a sejtvonalak molekuláris profilját és az algoritmusok segítségével prediktálja gyógyszerérzékenységüket. Az SE a predikciókat validálja profilerációs és citotoxicitási mérésekben (SE 1.). Az OCM kutatóival közösen értékelt eredmények a legjobb algoritmus kiválasztásához járulnak hozzá. Az SE driver gének és célpontjaik közti új összefüggéseket is feltárhat (downstream jelátvitel, feedback mechanizmusok, szintetikus letális kapcsolatok) (SE 2.). Ezeket a felfedezéseket az együttműködés keretében elsőként (jellemzően fél évvel a publikáció megjelenése előtt) az OCM kutatói hasznosítják a Calculator evidencia adatbázisába építve. Ez javítja az eszköz működését és folyamatos versenyelőnyt biztosít az OCM-nek, ugyanakkor az eredmények és tapasztalatok azonnal beépülnek a hazai és nemzetközi klinikai farmakológus képzésbe és a GCP (Good Clinical Practice) továbbképzésekbe.

A DPC az ország legnagyobb onko-hematológiai központja, és jelentős központja a gastroenterológiai és emlődaganatok onkológia ellátásának is. A DPC a Nemzeti Innovációs Onkogenomikai és Precíziós Onkoterápiás Program konzorciumvezetője melyben az Országos Onkológiai Intézettel, az OCM-mel, és a 4iG-val a hazai daganatos betegek onkogenomikai klinikai adatbázisának létrehozásán dolgozik. Jelen projektben erre az adatbázisra építve segíti az OCM eszközének retrospektív validációját olyan betegek esetében, akik célzott kezelésben részesültek és ismert a terápiás válasz. Amennyiben ezen betegek molekuláris profilja ismert, az OCM az ismert profil alapján végzi el a gyógyszerhatás predikciót. Ismeretlen profil esetében az OCM elvégzi a betegek molekuláris vizsgálatát, és ez alapján végzi a további elemzéseket. Az eredményeket a DPC kutatói és külső szakértők elemzik, visszajelzést adva az OCM kutatóinak (DPC 1.). A projekt második részében a DPC klinikai kutatói prospektív klinikai vizsgálatban elemzik a Calculator által generált AEL érték és a klinikai válasz közti korrelációt. Az eredményeket az OCM kutatóival közösen értékelik. Az egyes esetek klinikai evidenciaként is szolgálhatnak driver mutációk és gyógyszerek hatékonysága közti kapcsolatra, amely publikálható eredmény, de beépíthető Calculator evidencia adatbázisába is (DPC 2.). 

Az OCM első lépésben nemzetközileg ismert interpretációs rendszerekhez és adatbázisokhoz hasonlítja a Calculator által végzett elemzés eredményeit (OCM 1.). Második lépésben a Calculator algoritmusainak validációját végzi el retrospektív elemzéssel, ahol több lehetséges algoritmussal prediktál összefüggést a daganat molekuláris profilja és a gyógyszer hatékonyságok között. Ehhez egyrészt olyan klinikai vizsgálatok adatbázisait vásárolja meg ahol ismert molekuláris profilú betegeket kezeltek célzott gyógyszerekkel és ismert a klinikai válasz, másrészt preklinikai adatokat kap az SE-től és retrospektív klinikai adatokat kap a DPC-től (OCM 2.). Cél, hogy az első évben kiválasztásra kerüljön a legjobb algoritmus, amit a második évben további nagyszámú adaton validálunk retrospektíven, ezzel párhuzamosan pedig elindul a prospektív klinikai vizsgálat (OCM 3.) Az OCM a projekt során felmerülő IT fejlesztési feladatokat folyamatosan végzi (OCM 4.). 

A projekt során elkészül a döntéstámogató eszköz első verziójának piacképes, diagnosztikai eszköz verziója. A projekt során kialakított együttműködési rendszer lehetővé teszi az eszköz folyamatos továbbfejlesztését is az OCM, SE, DPC együttműködésében. A projekt eredményeképpen egyre versenyképesebbé válik az OCM és ez több export bevételt eredényez. Javul a DPC-ben és a többi hazai intézményben a betegek ellátása. A projekt klinikai vizsgálatokat vonz a DPC-be. Az OCM egyre több kutatót alkalmaz, akik az SE-n végeznek, ez vonzóbbá teszi az SE diploma megszerzését, itthon tartja a kutatókat és külföldi diákokat vonz az egyetemre és az OCM-be. 


Személyre szabott orvoslás területén végzett kutatás- adat- és infokommunikációs megoldásokkal kombinált pre-klinikai és klinikai kutatási program

Nkfi

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: ED_18-2-2019-0001

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
ONCOMPASS MEDICINE HUNGARY KFT.

A PROJEKT NEVE:
SZEMÉLYRE SZABOTT ORVOSLÁS TERÜLETÉN VÉGZETT KUTATÁS- ADAT- ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS MEGOLDÁSOKKAL KOMBINÁLT PRE-KLINIKAI ÉS KLINIKAI KUTATÁSI PROGRAM 

MEGVALÓSÍTÁS:
2019.01.01 – 2021.12.31.

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
51 469 143 Ft.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
80%

A projekt tényleges befejezésének dátuma: NA.

A projekt tartalmának bemutatása

A laphámsejtes daganatok a szervezet több olyan szervéből kiindulhatnak, melynek felszínét laphámsejtek borítják, s a molekuláris biológiai tulajdonságaik elemzése alapján hasonló, a közös terápiás stratégia tervezésének lehetőségét igazoló molekuláris változásokat hordoznak.

Az előrehaladott daganatos elváltozás terápiája rendkívüli kihívást jelent az orvostudomány számára, mert a késői stádiumú daganatokban működő összetett onkogenetikai mechanizmusok miatt a célzott gyógyszerterápiát is optimalizálni kellene több onkogénre. A késői stádiumú daganat molekuláris adatainak és a klinikai kórtörténet információinak integrálása kulcsfontosságú a hatékony gyógyszeres terápiára épülő új mechanizmusok beazonosítása szempontjából. Az onkológia történetében elsőként 2017. évben hagyta jóvá az FDA (Food and Drug Administration) az első olyan gyógyszerkészítményt, melynek hatásmechanizmusa a molekuláris alteráció kiaknázására épül.

A nemzetközi konzorciumban megvalósuló projekt átfogó célja, hogy hozzájáruljon mindazon biomedikai kutatások, terápiák és gyógymódok folyamatainak eredményességéhez, melyek az adat alapú tudományok és a projekt során megvalósítandó prospektív klinikai vizsgálategyüttműködésére épülnek.

A PEVOSQ precíziós orvosi klinikai vizsgálati projekt során a különböző eredetű, késői stádiumú laphámsejtes daganatos betegek pembrolizumab és voronostát kombinált kezelése mentén végzett molekuláris genetikai profil és klinikai adatvizsgálata valósul meg, ahol a kutatási program konkrét céljai:

(1)   a molekuláris-epigenetikai biomarkerek és az immunrendszer módosulásainak feltárása

(2)   terápiát támogató adatbázis építése, mely a molekuláris és klinikai profilok adatait integrálja

(3)   validált protokoll alapú folyamat építése az adatgyűjtésre és megbízható adatmenedzsmentre, a metaadatok és azok eredetére vonatkozóan is

(4)   komplex klinikai vizsgálati modulok lefuttatása

Az Oncompass Medicine Hungary Kft. a prospektív klinikai vizsgálati módszertani környezetben olyan terápiát támogató adatbázis építést valósít meg, mely alkalmas a különböző típusú és stádiumú laphámsejtes daganatos betegek 

-      tumorszövetét jellemző egyéni genetikai profiljának, 

-      immunparamétereinek és 

-      klinikai adatainak feldolgozására, elemzésére.

A klinikai vizsgálatba bevont betegekből a kezelés és követés 
különböző időpontjaiban vett daganatminták integrált 
molekuláris elemzése segítségével megérthetővé válik a 
daganat evolúciójának és a gyógyszer-rezisztencia kiala-
kulásának molekuláris mechanizmusa. Az Oncompass 
egyedi, molekuláris adat- és evidencia alapú döntés-
támogató rendszerének fejlesztése és a komplex 
klinikai vizsgálat szabályozott adatáramlási folyamatok 
menti integrációja technológia alapú klinikai vizsgálati 
menedzsment rendszer kialakítását biztosítja.

Díjaink

Asco Breakthrough

ASCO Breakthrough Innovations in Oncology

2019 Bővebben
Bővebben

Rólunk

Az Oncompass Medicine rövid története

2003— —2023

Az Oncompass Medicine egy hazai orvosi vállalkozás, amely daganatos betegek személyre szabott kezeléséhez szükséges diagnosztikai és döntéstámogató orvosi eszközök fejlesztésével foglalkozik.

Tudjon meg többet

Partnereink

26 magyarországi onkológiai centrummal van együttműködési megállapodásunk