Photo 1532938911079 1b06ac7ceec7 1024x576

Tudástár

Egyre inkább személyre szabható a rák kezelése

A daganatos betegségek kezelésében egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak az úgynevezett oki terápiák. A „hogyan kezeljük?” kérdésre adható válaszokban mind fontosabbá válik az adott daganat genetikai eredetének ismerete. A személyre szabható onkológiáról Dr. Peták István rákkutatót, az Oncompass Medicine tudományos igazgatóját kérdeztük. 

Egy tanulmánysorozat a Nature című tudományos hetilapban bemutatja a daganatos betegségek eddigi legrészletesebb molekuláris szintű vizsgálatának eredményeit, amelyek - a kutatók reményei szerint - még inkább személyre szabottan kezelhetővé teszik a rákbetegséget. Új tudományos szenzáció született?

A Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes Consortium (PCAWG) projektben több mint 2600 beteg daganatának a teljes genetikai állományát elemezték. Tehát nemcsak azt a körülbelül 25 000 gént, amely fehérjéket kódol, hanem azokat is, amelyek ezeket a folyamatokat szabályozzák. A betegek egyharmadánál találtak olyan genetikai eltérést, amely erre a korábban felfedezetlen területre esett. Kiderült például, hogy vannak olyan daganatot okozó gének, amelyek úgy aktiválódnak, hogy nem magában a génben van a hiba, hanem az annak működését szabályozó DNS régióban. Ez azt jelenti, hogy most már ezekben az esetekben is rá tudunk jönni a betegség molekuláris genetikai okára, és személyre szabott oki terápiát lehet majd alkalmazni.

Az mit jelent pontosan?

Azt, hogy nem a tünetnek tekinthető daganatot vesszük célba, hanem a kiváltó okot, vagyis a molekuláris szintű hibát.

Minden esetben génhiba okozza a daganatos betegséget?

Igen, és a kutatás azt is megerősítette, hogy a daganatokban nem egy, hanem átlagosan 4-5 génhiba játszik szerepet. A szervezetben zajló sejtosztódás közben a sejtek lemásolják a genetikai állományunkat. A másolás során történhetnek hibák, amelyek átkerülnek a sejtosztódással létrejövő sejtekbe is. A 25 ezer génünk közül körülbelül 600-nak az a feladata, hogy szabályozza a sejtek osztódását és halálát. Ha pont egy ilyen gén - vagy azt a gént szabályozó DNS régió - lesz hibás, akkor az kóros sejtosztódásra kényszeríti a sejtet. Lehetőleg minél több gént kellene vizsgálnunk, hogy lássuk, melyek játszhatnak ebben szerepet. Ha több génhiba is jelen van, akkor érdemes ezekből minél többet gátolni – ezt a saját kutatásaink is megerősítették.

A kemo- és sugárterápia ugyan gátolja a sejtosztódást, de nem válogat kóros és egészséges sejtek között. Hogyan lehet pontosan a kóros sejtosztódást okozó gént megcélozni?

Véletlen hiba folytán olyan jelátviteli utak aktiválódhatnak a sejtben, amelyek azt az információt juttatják a sejtmagba, hogy folyamatosan osztódjon. Az újgenerációs szekvenálás módszerével a szövettani mintából kivont DNS-ből meghatározzuk, hogy a 8-10 jelátviteli út melyikében, és azon belül melyik fehérjét kódoló gén felelős ezért, és a gyógyszernek arra kell hatnia. A molekuláris célpont alapján kiválasztott kezelési eljárást nevezzük precíziós onkológiának. Jelenlegi tudásunk szerint 600 gén mintegy 6 millió mutációja felelős a daganatok kialakulásáért. Most 230 gén hibájához tudunk közvetlenül gyógyszert kapcsolni, ha nemcsak a forgalomban levő 125 célzott gyógyszert vesszük alapul, hanem azt a több mint ezer ígéretes hatóanyagot is, amelyeket egyelőre klinikai vizsgálatokban alkalmaznak. Szerencsére a leggyakoribb onkogénekre van már terápiás lehetőség.

Mely daganatokra?

Az egyes szervek daganatai helyett érdemes az oki háttérről beszélni. A precíziós onkológia génhibákra keresi elsősorban a gyógyszert, és nem daganattípusokra. Ezért kell molekuláris vizsgálatot végezni minden betegnél. Azokat a daganattípusokat tudjuk sikeresen kezelni célzott terápiával, amelyekben jellemzően olyan génhibák jelennek meg, amelyekre már van gyógyszer. Ilyen például a tüdődaganatos betegségek fele. 

Most, hogy már csaknem valamennyi rákgén ismert, minden beteg daganatát teljes körűen tudják vizsgálni?

Technikailag lehetséges az egész genomot is vizsgálni, azonban a klinikai gyakorlat egyelőre olyan génpaneleket vizsgál, amelyek a már ismert, az egyes daganatokkal összefüggésbe hozott géneket tartalmazzák. Az egyes diagnosztikai panelek tervezésekor sok szempont van, nem ugyanazokat a géneket tartja mindenki a legfontosabbaknak.

A precíziós onkológiai eljárás során milyen génvizsgálatokat végeznek?

Mérlegelni kell a már korábban elvégzett molekuláris diagnosztikai vizsgálatok eredményét, a daganat típusát, az utolsó vizsgálat óta eltelt időt, és az azóta kapott kezeléseket, amelyek megváltoztathatták a daganat genetikai profilját. Ezek alapján dönthető el, hogy érdemes-e további vizsgálatokat végezni vagy a meglévő eredmények alapján is megtervezhető a személyre szabott célzott kezelés. Ebben a kérdésben speciális szakértői testület dönt. Az Oncompass Medicine szakértői csapatában én - molekuláris farmakológusként - az elérhető célzott gyógyszerekkel és azok lehetséges célpontjaival kapcsolatos ismereteket képviselem. Ül mellettem tapasztalt klinikai onkológus, nemzetközi diplomával rendelkező genetikus és két molekuláris biológus - egyikük ahhoz ért, hogy a különböző daganatokban milyen génhibák szoktak előfordulni, másikuk meg ahhoz, hogy az adott országban milyen génpanelek vannak forgalomban, és a beteg mintájából melyiket lehet megcsinálni. Fontos tényező az idő is. Ha gyorsan kell az eredmény, akkor a legfontosabb pár génre kell koncentrálni. Ha van időnk, akkor az a panel a legjobb, amelyik a legrészletesebb eredményt tudja adni, és tartalmazza azokat a géneket, amelyekhez gyógyszert tudunk kapcsolni. 

Fölösleges az Oncompass Medicine-hez fordulni, ha a betegnél már végeztek molekuláris diagnosztikai vizsgálatot?

Nagyon is ajánlatos, méghozzá több ok miatt. Ahogyan említettem, sokféle génpanel szerint készülhettek ilyen vizsgálatok. Először azt nézzük meg, hogy a már meglevő eredmények alapján milyen célzott terápiás lehetőségek állnak rendelkezésre. Ebben az általunk kifejlesztett elemző módszer és orvosi döntéstámogató rendszer, a „kalkulátor” segít.

Hogyan működik ez a kalkulátor?

Miután minden beteg daganatában átlagosan 4-5 génhiba is előfordulhat a lehetséges 6 millióból, az orvosnak irdatlan információs halmazt kellene értékelni ahhoz, hogy a legjobb terápiás döntést hozza. Ebben nyújt segítséget az orvosi informatika. Döntéstámogató szoftverünk e téren egyedülállóan eredményes – ezért is van iránta rendkívüli nemzetközi érdeklődés. Nemcsak a molekuláris elemzést, hanem az egész precíziós onkológiai eljárás folyamatát támogatja és egységesíti („Precíziós Onkológiai Program”). A szoftverbe orvosok és betegek is tudnak online regisztrálni. Amennyiben a beteg regisztrál közvetlenül, megszervezünk egy orvosi konzultációt, részletes tájékoztatást kaphat a programról, és arról, hogy egyáltalán szükség van-e a precíziós onkológiai eljárásra. Ha igen, a szoftver elemzi az összes leletét, mi pedig értékeljük az eredményt. Fontos, hogy ez még a terápiás döntések előtt megtörténjen. Ha a beteg vagy a hozzátartozója fordul hozzánk, felvesszük a kapcsolatot a kezelőorvosával, és egyeztetünk arról, hogyan tudunk döntéstámogatást nyújtani. Módszerünk azért különösen hatékony, mert nemcsak azt mutatja meg, hogy az adott betegnek melyik gyógyszer lehet hatásos, hanem azt is, hogy melyik lesz - az elérhető tudományos bizonyítékok alapján – vélhetően eredménytelen. Ha elkerülhetők a felesleges kezelések, az a betegeknek sok szenvedést, a biztosítóknak pedig sok pénzt tud megspórolni.

A döntéstámogatás egygénes vizsgálatok esetében is fontos lehet?

Igen. Egy olyan beteg története a legjobb példa erre – ezt bemutattuk az Európai Onkológusok Társaságának a konferenciáján is -, akinek az EGFR génben volt a génhibája. Ezt a gént már rutinszerűen vizsgálják a közfinanszírozott rendszerben, csakhogy 135-féle mutációja fordulhat elő, és ezek ellen 5 lehetséges EGFR-gátló célzott gyógyszer vethető be. Minden mutáció különböző mértékben érzékeny a célzott gyógyszerekre, van amelyik rezisztens. A szoftverrel sikerült kiválasztani azt a gyógyszert, amely már két és fél éve daganatmentesen tartja a beteget, míg a korábban alkalmazott gyógyszer hatástalan volt.

Díjaink

Asco Breakthrough

ASCO Breakthrough Innovations in Oncology

2019 Bővebben
Bővebben

Rólunk

Az Oncompass Medicine rövid története

2003— —2022

Az Oncompass Medicine egy hazai orvosi vállalkozás, amely daganatos betegek személyre szabott kezeléséhez szükséges diagnosztikai és döntéstámogató orvosi eszközök fejlesztésével foglalkozik.

Tudjon meg többet

Partnereink

26 magyarországi onkológiai centrummal van együttműködési megállapodásunk