Precíziós Onkológiai Vélemény

Az Oncompass Medicine nem terápiás központ. Kezeléseket nem végzünk, terápiás döntéseket nem hozunk. Célunk a molekuláris támadáspontok beazonosítása, a terápiás lehetőségek bemutatása. A kezelési lehetőségeket, a célzott hatóanyagokat (azok várható hatékonysága vagy éppen hatástalansága alapján), a molekuláris célpontokat figyelembe véve sorrendbe tesszük (priorizáljuk).

Szolgáltatásunk alapdokumentuma a molekuláris riport, ami írott formában, részletesen bemutatja a molekuláris információkat, azok terápiás következtetéseit. A riport egy összefoglaló véleményt is tartalmaz, ami a klinikus onkológusokat és onkoteam-eket tájékoztatja a riport szerinti terápiás lehetőségekről. Az általunk felállított terápiás opciók közül a döntést csak klinikus onkológusok hozhatják meg, de természetesen nem mindegy, hogy ezt a döntést milyen információk alapján hozzák meg.

A riport és annak összefoglaló véleménye az orvosoknak készül, de számunkra nagyon fontos, hogy Ön is a szükséges részletességgel értse a Program során feltárt lehetőségeket. Ezért a folyamat külön pontjaként úgynevezett PRECÍZIÓS ONKOLÓGIAI VÉLEMÉNYT biztosítunk. Számos klinikus onkológussal kötöttünk megállapodást a precíziós onkológiai vélemények adására, külső konzultációs pontok felállításával. Ennek során a terápiás lehetőségek értékelése nyugodt körülmények között történhet, lehetőséget adva az Ön számára további kérdések feltevésére és arra megfelelő szakmai válaszok adására. A vélemény egyben másodvélemény is, ami szintén fokozza a Program hasznosságát, hiszen orvosai mellett, tőlük független szakemberek is értékelik a lehetőségeket.

A precíziós onkológiai véleményt írásba foglaljuk. Ez a klinikusi vélemény segítheti orvosait is a terápiás stratégia felállításában, hiszen az ONCOMPASS csak olyan onkológussal köt megállapodást a klinikai interpretációra, aki úgynevezett precíziós onkológus, vagyis nyitottságán túl, kellő tapasztalatokkal rendelkezik a precíziós onkológiai ellátásban. A Vélemény elsődleges célja mégis az Ön tájékoztatása. A kezelést irányító centrum és orvosok tájékoztatására az eljárásrendünk külön figyelmet fordít, szakértő kollégák bevonásával.

MILYEN TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK NYÍLHATNAK MEG SZÁMOMRA AZ ÖNÖK SEGÍTSÉGÉVEL?

A molekuláris onkológia korában lehetővé vált, hogy a daganatokat a hagyományos kemoterápia mellett vagy helyett, célzottan ható készítményekkel kezeljék. Ezeket a készítményeket azért nevezik célzottnak, mert a daganat egy meghatározott molekulatípusára fejtik ki hatásukat: ezek meghibásodott fehérjék, amelyek szintézisének vagy hatásának gátlásával megvalósítható, hogy a sejtek irányító központjai felé tartó “növekedj és osztódj” parancsok ne érhessék el a sejtmagot. Vagyis megállítható a daganat növekedése.

A személyre szabott terápiás lehetőségek feltérképezéséhez a daganat molekuláris szintű viselkedésének megértése szükséges. Többszáz hatóanyag értékelése alapján a terápiás lehetőségeket a speciális szoftverünk két nagy csoportba helyezi:

 1. ajánlott terápiás lehetőségek

 2. nem javasolt (ellenjavalt) terápiás lehetőségek.

Rendkívül fontos annak megértése, hogy a molekuláris információk minden esetben segítik a terápiás terv lehető legpontosabb meghatározását, függetlenül annak konkrét tartalmától. Másképpen megfogalmazva, abban az esetben is hasznosulnak az eredmények, ha a riportunk nem tár fel új célzott terápiás lehetőséget, hiszen ebben az esetben megerősítjük, hogy az eredetileg is javasolt célzott terápia vagy más nem célzott terápiás eljárás, például a protokoll szerinti kemoterápia a legjobb személyre szabott választás. Sőt, az egyik kiemelt hasznosulás, ha riportunk nem javasol olyan célzott kezelés(ek) alkalmazását, ami a protokoll szerint adható lenne, de precíziós onkológiai részletes felmérésünk az adott hatóanyag hatástalanságát jelzi. Ez utóbbi esetben ugyanis sokkal precízebb géntérkép alapján, a döntéstámogató egyedi szoftverünk értékelését kapjuk meg, amelynek eredménye jelentősen eltérhet a pár génes molekuláris diagnosztikai vizsgálatokon alapuló lehetőségektől. Programunk tehát olyan molekuláris összefüggéseket tárhat fel, ami megóvhatja Önt egy hatástalan kezeléstől.

Az eredmények tehát a következő módokon hasznosulhatnak:

 1. protokoll szerinti célzott kezelés ajánlása, megerősítése

 2. protokoll szerinti nem célzott kezelés ajánlása, megerősítése

 3. protokoll szerinti célzott kezelés ellenjavallata

 4. protokoll szerinti nem célzott kezelés ellenjavallata

 5. protokollon túli célzott kezelés ajánlása

Nagyon fontos kiemelni, hogy egy kezelés molekuláris információ alapú ajánlása vagy ellenjavaslata nem garantálja, hogy az adott kezelés bizonyosan hatásos vagy hatástalan lesz.  A módszer abban segít, hogy nagyobb eséllyel történjen jó döntés a rendelkezésre álló molekuláris diagnosztikai vizsgálatok, és tudományos bizonyítékok alapján. A még jobb döntés érdekében a rendszer egy relatív súlyszámot is rendel a kalkulációk mellé, ami segíti az orvosi team számára annak eldöntését, hogy az adott kezelésnek mi a prioritása más kezelési lehetőségekhez képest. Így például lehetséges, hogy a molekuláris profil alapján vannak ajánlott kezelések, de mégsem ezek közül választ az orvosi team, ha van nagy hatékonyságú más típusú kezelés (pl. kemoterápia vagy sugárterápia). Ilyenkor a javasolt célzott kezelés akár későbbi terápiás választásként jön szóba. Az is előfordulhat, hogy olyan kezelés mellett dönt az orvosi team, ami ellenjavalt a molekuláris profil alapján, ha annál jobb kezelési lehetőség nem elérhető. Az Oncompass precíziós onkológiai eljárás során a Molekuláris Tumor Board és a kezelőorvos, illetve onkoteam közösen alakítja ki a kezelési stratégiát.

Az onkológiai ellátásban alkalmazható személyre szabott (célzott) hatóanyagok – a gyógyszerfejlesztés fázisától, a hatóanyag finanszírozásától és annak földrajzi elérhetőségétől függően – szintén különböző kategóriákba tartozhatnak. Ezek a kategóriák:

 1. forgalomban lévő (az adott indikációban törzskönyvezett) és finanszírozott gyógyszerek

A leggyorsabb hozzáférést azok a célzott gyógyszerek jelenthetik, amelyek forgalomban vannak már Magyarországon és az egészségbiztosító (Nemzeti Alapkezelő) az adott indikációban finanszírozza is. Ezek a gyógyszerek már a kezelési protokollok része.

 1. forgalomban lévő (az adott indikációban törzskönyvezett), de nem finanszírozott gyógyszerek

Ezek a hatóanyagok Magyarországon már forgalomban lévő gyógyszerek, de nem finanszírozottak. Ilyen esetben a betegnek jogában áll, hogy egy ún. egyedi méltányossági kérelmet nyújtson be a finanszírozás érdekében. A kezelést irányító orvosokkal együttműködve, vállaljuk a kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok előkészítését a kezelőorvos és az Ön számára.

 1. forgalomban lévő (de az adott indikációban nem törzskönyvezett), nem finanszírozott gyógyszerek

A precíziós onkológia lényege, hogy már nem a daganat elhelyezkedése (lokalizációja) határozza meg a kezelést, hanem a betegséget okozó génhiba. Ez utat nyit olyan gyógyszerek felé, ami nem az Ön ráktípusában van törzskönyvezve, viszont arra a genetikai mutációra hat, amivel Ön rendelkezik. Ilyenkor szükség van egy külön hatósági engedélyre (ún. off label engedély). A dokumentáció előkészítését ebben az esetben is vállaljuk.

 1. hazai klinikai vizsgálatokban elérhető hatóanyagok

Szeretnénk megoldást nyújtani olyan génhibákra is, amelyekre még nem állnak rendelkezésre forgalomban lévő gyógyszerek, ugyanakkor mint fejlesztés alatt álló hatóanyagok, a segítségünkkel (akár szervezésünkkel) hozzáférhetővé válhatnak. A gyógyszerfejlesztés igen hosszú folyamat. Sok évnek kell eltelni egy ígéretes gyógyszerjelölt molekula tesztelésétől annak gyógyszerként való törzskönyvezéséig. Jelenleg közel kétezer célzott hatóanyag klinikai vizsgálata zajlik a világban és idehaza. Speciális döntéstámogató szoftverünk képes különböző szempontok alapján leválogatni a klinikai vizsgálatokat, legyen ez a hatóanyag kategóriája vagy annak földrajzi elérhetősége, a fejlesztés fázisa vagy egyéb szempontok. A hazai Program a hazai klinikai vizsgálatokban rejlő lehetőségeket térképezi fel. A klinikai vizsgálatokról a 9. pontban részletes is írunk.

 1. külföldi klinikai vizsgálatokban elérhető hatóanyagok

Önnek lehetősége van a hazai lehetőségeken túl a nemzetközi kitekintésre is. Amennyiben a hazai és nemzetközi klinikai vizsgálati lehetőségeket egyszerre, egy időben szeretné feltárni, javasoljuk, hogy rögtön a nemzetközi programunkhoz csatlakozzon, mivel a hazai Program csak a hazai lehetőségeket tartalmazza. Szándékát jelezze kollégáinknak és ebben az esetben az ONCOMPASS nemzetközi programokat irányító, svájci székhelyű cégével történik a szerződéskötés. Arra is lehetősége van, hogy a hazai Programot követően kérje a nemzetközi klinikai vizsgálatkeresést, de ebben az esetben többlet idővel kell számolnia, utólagosan külön szerződést kötve a svájci cégünkkel.

Díjaink

Asco Breakthrough

ASCO Breakthrough Innovations in Oncology

2019 Bővebben
Bővebben

Rólunk

Az Oncompass Medicine rövid története

2003— —2024

Az Oncompass Medicine egy hazai orvosi vállalkozás, amely daganatos betegek személyre szabott kezeléséhez szükséges diagnosztikai és döntéstámogató orvosi eszközök fejlesztésével foglalkozik.

Tudjon meg többet

Partnereink

26 magyarországi onkológiai centrummal van együttműködési megállapodásunk